Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Gia Sư Đỗ Diễm Uyên Huyện Hương Thủy Trưng Nữ Vương Xã Thủy Vân

Tôi Tên : Đỗ Diễm Uyên

Cử nhân : Cao đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế

Giới tính : Nữ

Địa Chỉ : Trưng Nữ Vương .Xã Thủy Vân .Huyện Hương Thủy

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 6 năm tại Trung Tâm Gia Sư Huyện Hương Thủy

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Gia Sư Anh, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Đỗ Diễm Uyên. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi

Gia Sư Lữ Uyên Nhi Quận Cẩm Lệ Lý Nhân Tông Phường Hoà An

Tôi Tên : Lữ Uyên Nhi

Cử nhân : Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng

Giới tính : Nữ

Địa Chỉ : Lý Nhân Tông .Phường Hoà An .Quận Cẩm Lệ

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 6 năm tại Trung Tâm Gia Sư Quận Cẩm Lệ

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Gia Sư Văn, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Lữ Uyên Nhi. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Gia Sư Lục Khánh An Quận Sơn Trà Ngô Quyền Phường An Hải Bắc

Tôi Tên : Lục Khánh An

Cử nhân : Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm

Giới tính : Nam

Địa Chỉ : Ngô Quyền .Phường An Hải Bắc .Quận Sơn Trà

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 2 năm tại Trung Tâm Gia Sư Quận Sơn Trà

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Gia Sư Văn, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Lục Khánh An. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Gia Sư Võ Nhật Hùng Quận Dương Kinh

Tôi Tên : Võ Nhật Hùng

Cử nhân : Cao đẳng Hàng Hải I

Giới tính : Nam

Địa Chỉ : . .Quận Dương Kinh

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 5 năm tại Trung Tâm Gia Sư Quận Dương Kinh

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Luyện Thi Đại Học, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Võ Nhật Hùng. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Gia Sư Hoàng Gia Phúc Huyện đảo Cát Hải Đường Huyện tuyến 1 Thị trấn Cát Hải

Tôi Tên : Hoàng Gia Phúc

Cử nhân : Đại học Dân Lập Hải Phòng

Giới tính : Nam

Địa Chỉ : Đường Huyện tuyến 1 .Thị trấn Cát Hải .Huyện đảo Cát Hải

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 4 năm tại Trung Tâm Gia Sư Huyện đảo Cát Hải

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Gia Sư Lý, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Hoàng Gia Phúc. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Gia Sư Đoàn Quốc Phương Huyện An Lão Xã Mỹ Đức

Tôi Tên : Đoàn Quốc Phương

Cử nhân : Đại học Dân Lập Hải Phòng

Giới tính : Nam

Địa Chỉ : .Xã Mỹ Đức .Huyện An Lão

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 5 năm tại Trung Tâm Gia Sư Huyện An Lão

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Gia Sư Anh, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Đoàn Quốc Phương. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Gia Sư Phạm Thục Ðình Quận Lê Chân Thi Sơn Phường An Biên

Tôi Tên : Phạm Thục Ðình

Cử nhân : Đại học Hàng Hải

Giới tính : Nữ

Địa Chỉ : Thi Sơn .Phường An Biên .Quận Lê Chân

Đã có kinh nghiệm làm gia sư , dạy kèm 4 năm tại Trung Tâm Gia Sư Quận Lê Chân

Tôi nhận dạy kèm tại nhà Gia Sư Hóa, lấy căn bản cho các em học sinh yếu, mất căn bản từ nhỏ.

Mọi thông tin chi tiết về lịch dạy, học phí gia sư. Vui lòng liên hệ trung tâm gia sư Toán học để biết thêm chi tiết về gia sư Phạm Thục Ðình. Xin cám ơn quý phụ huynh đã quan tâm đến dịch vụ dạy kèm của chúng tôi